Zakres działalności:
   - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
   - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
   - naprawa i konserwacja maszyn.
   - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
   - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
   - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
   - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
   - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
   - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
   - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.